Polityka Prywatności

Polityka prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) dalej zwane RODO.

Dane osobowe 
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub kilku czynników określających tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego www.spaeher.pl jest firma Spaeher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58, wpisanej do KRS pod nr 0000590056, o nr NIP 7010525179 i Regon 363161740.

Podstawa, cel i zakres przetwarzania 
1. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego (newsletter). 
2. Przetwarzanie danych osobowych jest w celu realizacji zamówienia i w czasie niezbędnym do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez klienta sklepu. 
3. W sklepie www.spaeher.pl są gromadzone następujące dane osobowe użytkowników: 
- imię i nazwisko
- adres e-mail 
- numer telefonu       
- adres dostawy zamówionego towaru 
4. Odbiorcami danych osobowych są osoby obsługujące serwis internetowy spaeher.pl, podmiot zapewniający obsługę księgową, podmiot zapewniający obsługę płatności oraz firmy kurierskie. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych. 
5. Przepisy prawa wymagają od Administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
6. Dane osobowe użytkowników sklepu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom i organom.

Uprawnienia Użytkowników 
Każdemu użytkownikowi sklepu spaeher.pl przysługuje: 
1. Prawo dostępu do danych 
2. Prawo do sprostowania danych  
3. Prawo do usunięcia danych 
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 
5. Prawo do przenoszenia danych 
Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres shop@spaeher.pl        
Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Zabezpieczenia 
Sklep zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. 
Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
W celu zapewnienia należytej ochrony usługom drogą elektroniczną, Administrator stosuje wysoki poziom zabezpieczeń (protokół SSL).
Ze względu na publiczny dostęp do Internetu, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami, niezależnie od zachowania należytej staranności przez Administratora danych.

 

 

Polityka prywatności w formacie pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium